Digitalna pristupačnost

Portal eUsluga izrađen je prema smjernicama norme Web Content Accessibility Guidelines ​(WCAG).

U tijeku je provođenje aktivnosti kojima će se nepristupačan sadržaj na mrežnoj  stranici prilagoditi potrebama osoba s invaliditetom na način da budu zadovoljena načela mogućnosti opažanja, operativnosti, razumljivosti i stabilnosti.