Važni telefonski brojevi

 • Jedinstveni broj za hitne službe 112
 • Policija  192
 • Vatrogasci  193
 • Hitna pomoć   194
 • Prometno redarstvo 0800 51 01
 • Prometna policija  335 521
 • Policijska uprava Primorsko-goranska   430 333 
 • Spašavanje na moru  9155
 • Gorska služba spašavanja - dežurna služba 091 721 0000
 • Lučka kapetanija 214 031
 • HAK - Hrvatski auto klub   1987
 • Prometni centar Rijekaprometa - stanje na cestama u Rijeci 060 10 2102
 • Veterinarska stanica Rijeka - dežurna služba 091 214 8822