Zahtjev za korištenje sportskih objekata

Procijenjeno vrijeme za obradu: 5 do 10 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u Pisarnici Grada Rijeke, Trpimirova 2, ponedjeljak - petak od 8,30-15,30, e-mailom ili poštom

Način predavanja obrasca: osobno u Rijeka sport d.o.o. voditelju traženog objekta, ponedjeljak - petak od 8,30-15,30, e-mailom ili poštom

Obrazac
Zahtjev za korištenje sportskih objekata

Potrebni dokumenti
  • Dopis i preslika Rješenja o upisu u Registar udruga RH (ukoliko nije prethodno predana)

Vanjska institucija
Rijeka sport d.o.o.
51000 Rijeka
Trg Viktora Bubnja 1
Telefon: 051 406-444
Fax: 0510406-449
Email: rijekasport@rijekasport.hr
Internet: http://www.rijekasport.hr

Odgovorne službe
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

Adresa
Trpimirova 2/III
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt

Osoba za kontakt:
Izabela Barišić
Telefon: 051 209-606
E-mail: izabela.barisic@rijeka.hr
Broj sobe: 307


Zadnja izmjena: 13.08.2019.