Nužni smještaj Grada Rijeke

Grad Rijeka privremeno stambeno zbrinjava socijalno ugrožene samce ili obitelji u objekte nužnog smještaja Grada Rijeke. U takve se objekte smještavaju i građani koji žive u nehigijenskom stambenom prostoru, prema nalazu sanitarne inspekcije, te beskućnici ako to dopušta njihova dob i zdravstveno stanje. Nužni smještaj podrazumijeva korištenje jedne ili više prostorija, uz mogućnost korištenja vode i zajedničkoga sanitarnog čvora.

Napomena: Pomoć je isključivo namijenjena građanima Rijeke s hrvatskim državljanstvom.

Procijenjeno vrijeme za obradu: 1-30 dana

Način predavanja zahtjeva: radnim danom od 8,30 do 15,30 sati u Gradu Rijeci, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Korzo 16, tel. 209-626

Obrazac
Zahtjev za smještaj u objekte nužnog smještaja Grada Rijeke

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak - petak od 8.30 -15.30 sati

Osobe za kontakt:

Maja  Pudić
Telefon: 051 209-362
Fax: 051 209-629
E-mail:  maja.pudic@rijeka.hr


Zadnja izmjena: 27.12.2018.