Podmirenje troškova javnog prijevoza

Grad Rijeka djelomično (50%) ili u potpunosti (100%) podmiruje socijalno ugroženim građanima troškove javnoga gradskog prijevoza u 1. zoni za jednog člana kućanstva (izuzevši učenike srednje škole, studente, osobe koje pravo na podmirenje troškova gradskog prijevoza ostvaruju na osnovi posebnog uvjeta [stradalnici rata], uvjeta oštećenja organizma ili uvjeta darivanja krvi te osobe starije od 65 godina).
Dijelu učenika srednje škole i studenata Grad u potpunosti podmiruje troškove prijevoza. Broj odobrene zone prijevoza (1. – 4. zona, na kojima javni prijevoz obavlja KD Autotrolej d.o.o.) ovisi o adresi škole ili fakulteta koje učenik/student pohađa.
Određenim kategorijama stradalnika rata, osoba s oštećenjem organizma i darivatelja krvi u potpunosti se podmiruju troškovi javnoga gradskog prijevoza na svim zonama.
Besplatnu godišnju pokaznu kartu, koja vrijedi za neograničen broj vožnji na svim zonama i linijama na kojima uslugu prijevoza pruža komunalno društvo Autotrolej, imaju i određene kategorije osoba starijih od 65 godina koje kartu izrađuju na prodajnome mjestu Rijeka plus d.o.o.

Napomena: možete li postati korisnik ovoga prava saznajte na na ovoj poveznici.

Procijenjeno vrijeme za obradu: 1-30 dana

Način predavanja zahtjeva: radnim danom od 8.30 do 15.30 sati u šalter-sali Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Titov trg 3 (šalter br. 5 i šalter br. 4), tel. 209-320 i 209-322

Obrazac
Zahtjev za podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak - petak od 8.30 -15.30 h

Osobe za kontakt:

Vesna  Purković
Telefon: 051 209-625
Fax: 051 209-629
E-mail:  vesna.purkovic@rijeka.hr

Maja  Pudić
Telefon: 051 209-362
Fax: 051 209-629
E-mail:  maja.pudic@rijeka.hr


Zadnja izmjena: 27.12.2018.