Podmirenje troškova marende u OŠ i prehrane u produženom/cjelodnevnom boravku u OŠ

Grad Rijeka tijekom cijele školske godine u cijelosti podmiruje troškove organizirane marende u osnovnim školama te obroka u produženom i cjelodnevnom boravku socijalno ugroženim građanima čija su djeca polaznici osnovne škole ili Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka.

Napomena: možete li postati korisnik ovoga prava saznajte na na ovoj poveznici

Procijenjeno vrijeme za obradu: 1-30 dana

Potrebni dokumenti: navedeni su u obrascu

Način predavanja zahtjeva: radnim danom od 8.30 do 15.30 sati u šalter-sali Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Titov trg 3 (šalter br. 5 i šalter br. 4)
tel. 209-320 i 209-322

Obrazac
Zahtjev za podmirenje troškova marende u OŠ i prehrane u produženom/cjelodnevnom boravku u OŠ

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak - petak od 8.30 -15.30 h

Osobe za kontakt:

Vesna  Purković, prof. 
Telefon: 051 209-625
Fax: 051 209-629
E-mail:  vesna.purkovic@rijeka.hr

Maja  Pudić, dipl.soc.rad 
Telefon: 051 209-362
Fax: 051 209-629
E-mail:  maja.pudic@rijeka.hr


Zadnja izmjena: 27.12.2018.