Izjava o odustajanju od korištenja prava iz Odluke o socijalnoj skrbi

Napomena: korisnik kojem je priznato pravo propisano Odlukom o socijalnoj skrbi može odustati od korištenja istoga.

Obrazac
Izjava o odustajanju korištenja prava iz odluke o socijalnoj skrbi

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak - petak od 8.30 -15.30 h


Zadnja izmjena: 28.01.2019.