Promjena adrese za dostavu mjesečnih uplatnica

 
Promjena adrese za dostavu mjesečnih uplatnica za obračunati mjesečni obrok iz ugovora o prodaji stana temeljem zahtjeva kupca stana zaprimljenog do 25. dana u mjesecu, s primjenom prvog dana sljedećeg mjeseca.
Promjena adrese za dostavu mjesečnih uplatnica za plaćanje cijene stana po ugovoru o prodaji: stana na kojem postoji stanarsko pravo (za gradske stanove i stanove po pretvorbi), stana na kojem postoji stanarsko pravo (za gradske stanove i stanove po pretvorbi), stana u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskom ratnom vojnom invalidu i članovima obiteljskog domaćinstva poginulog, nestalog ili zatočenog hrvatskog branitelja, stana u vlasništvu Grada Rijeke namijenjenog za nadstojnika stambene zgrade.
 

Pristojba20,00 Kn (tar.br.1. Tarife upravnih pristojbi uz  Zakon o upravnim pristojbama) u državnim biljezima ili uplatom izravno na račun: HR3324020061837300005, poziv na broj: HR24 5703-OIB (podnositelja zahtijeva). Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati.
 
Procijenjeno vrijeme za obradu: odmah po primitku zahtjeva

Način predavanja zahtjeva: 
osobno putem pisarnice na adresi Grad Rijeka, Rijeka, Titov trg 3 (ponedjeljak-petak od 8.30-15.30 h) ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Rijeka, Korzo 16, E-mailom na gradski-stanovi@rijeka.hr


Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka suglasni ste da osobne podake sadržane u ovom obrascu Grad Rijeka koristi u svrhu i na način opisan u Pravilima o korištenju osobnih podataka na portalu eUsluga.
Sadržaje koje ste do sada poslali putem online obrazaca putem portala eUsluga nećemo obrisati, ali ćemo ukloniti Vaše osobne podatke i pridružiti im oznaku anonimnosti - „Gost“.
Za više informacija o korištenju Vaših podataka i za upite vezane uz način korištenja i obradu vaših podataka na portalu eUsluga možete nam se obratiti na email adresu: eupravari@rijeka.hr

Podnositelj zahtjeva: kupac stana - hipotekarni dužnik iz ugovora o prodaji stana ili iz Pristanka Grada Rijeke na ugovor o preuzimanju duga, ili opunomoćena osoba.


Potrebni dokumenti:
  • Zahtjev za promjenu adrese za dostavu mjesečnih uplatnica po ugovoru o prodaji stana, ili zahtjev napisan u slobodnoj formi sa svim potrebnim podacima sadržanim u zahtjevu
  • Original javnobilježnički ovjerene punomoći (specijalna punomoć) ili preslika punomoći uz predočenje originala, ukoliko zahtjev podnosi opunomoćena osoba
 
Obrazac:
Zahtjev za promjenu adrese za dostavu mjesečnih uplatnica

Odgovorne službe:
Grad Rijeka - Gradska uprava - Odjel gradske uprave za financije - Služba za neporezne prihode

Adresa:
Korzo 16,
51 000 Rijeka
E-mail: gradski-stanovi@rijeka.hr
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 08-16 h

Osobe za kontakt:

Neda Babić 
Telefon: 051 209-671
Fax: 051 209-228
E-mail: neda.babic@rijeka.hr
Broj sobe: 417
 
Marina Drpić 
Telefon: 051 209-673
Fax: 051 209-228
E-mail: marina.drpic@rijeka.hr
Broj sobe: 417
 
Branka  Šarlija 
Telefon: 051 209-672
Fax: 051 209-228
E-mail: branka.sarlija@rijeka.hr
Broj sobe: 417


Zadnja izmjena: 29.03.2019.