eUsluge općenito

Koncept elektroničkih usluga se zasniva na primjeni korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u različitim područjima. E-usluge se oslanjaju na ulogu tehnologije u olakšavanju pružanja usluga.

eUsluge Informacijskog servisa Grada Rijeke
eGrađani
eUsluge FINA
eUsluge HZZO