Kontakt s Gradonačelnikom

Gradonačelnik prima građane 2 puta mjesečno, isključivo uz najavu putem telefona, e-maila ili faksa.

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava  - Ured Grada Rijeke

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka od 8:00 - 16:00

Osobe za kontakt:

Iva  Novak-Zeoli
Telefon: 209-527
Fax: 209-520, 334-008
E-mail: gradonacelnik@rijeka.hr

Doris  Šajn  - Voditeljica kabineta gradonačelnika
Telefon: 051 209-521, 051 209-525
Fax: 051 209-520
E-mail: gradonacelnik@rijeka.hrZadnja izmjena: 12.10.2016.