Prijava nepropisno parkiranih vozila

Sve primjedbe i prijave Direkciji za prometno redarstvo građani mogu javiti na besplatni broj telefona 0800 5101 radnim danom u vremenu od 06,30 do 20,00 sati (osim nedjelje) i subotom od 07,00 do 14,00 sati.

Prometni redari:
Stručni suradnici prometnog redarstva:
  •  Maja Rotar Dujmović - viši stručni suradnik za pravne poslove (051/209 286), e-mail: maja.rotar@rijeka.hr
  •  Marko Drpić - savjetnik za ekonomske poslove (051/209 281), e-mail: marko.drpic@rijeka.hr

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za komunalni sustav - Direkcija za prometno redarstvo

Adresa:
Dolac 8
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak, srijeda i petak od 11:00 do 13:00h


Zadnja izmjena: 11.10.2016.