Doznaka sredstava

Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93 i 38/09) Odjel gradske uprave za kulturu jednom godišnje objavljuje Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. U Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke spadaju i programi za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara od interesa za Grad Rijeku koji se financiraju sredstvima spomeničke rente.

Temeljem ugovora o sufinanciranju programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, Korisnik se obvezuje Gradu Rijeci dostaviti zamolbu za doznakom sredstava.

Obrazac:
Obrazac -  Zahtjev za doznakom sredstava  -  Online obrazac

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava  - Odjel gradske uprave za kulturu

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:
Silvana Brunjak
Telefon: 051/ 209 555
Fax: 051/ 209 560
E-mail:  kultura@rijeka.hr


Zadnja izmjena:  18.11.2016.