Zahtjev za postavu terase

Davanje u zakup ili na privremeno korištenje javnih površina i nekretnina u vlasništvu Grada za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta.
Poslovi također uključuju odobrenje korištenja javnih površina za postavu ugostiteljske terase, promidžbu tvrtki, sportske, kulturne i humanitarne djelatnosti i sl. 

Temelj za rješavanje je Odluka o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15) i Pravilnik o uvjetima za postavljanje predmeta i privremenih objekata ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 1/07, 54/08)

Pristojba: 20,00 kn

Procijenjeno vrijeme za obradu: 15 dana

Način predavanja zahtjeva: 
  • elektroničkim putem (slanjem ispunjenog obrasca u pdf-u zajedno sa potrebnim prilozima na e-mail adresu osoba za kontakt). U tom slučaju se administrativna taksa u iznosu od 20 kn dostavlja prilikom potpisivanja i preuzimanja ugovora.
  • osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Potrebni dokumenti:
podnesku  priložiti: presliku rješenja Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službe za gospodarstvo o utvrđenju minimalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti ugostitelja (dostavlja se skeniran uz popunjeni obrazac)

Obrazac: Zahtjev za postavu terase

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za komunalni sustav - Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti

Adresa:
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8 do 16 sati

Osobe za kontakt

Astrid  Duletić  
Telefon: 051 209-401
Fax: 051 209-406
E-mail:  astrid.duletic@rijeka.hr 
Broj sobe: 305

Branislava  Dželajlija
Telefon: 051 209-345
Fax: 051 209-406
E-mail:  branislava.dzelajlija@rijeka.hr 


Zadnja izmjena: 26.1.2017.