Prijedlog za objavu podataka na Portalu otvorenih podataka

Gradska uprava, komunalna poduzeća i ustanove Grada Rijeke vode različite registre, baze podataka i prikupljaju informacije u okviru svog djelokruga. Jedan dio podataka objavljuje se na Portalu otvorenih podataka Grada Rijeke kao otvoreni podaci kojima svi mogu pristupiti i koristiti ih.
Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15) omogućuje se svakoj fizičkoj i pravnoj osobi da podnošenjem zahtjeva za ponovnu uporabu informacija zatraži od bilo kojeg tijela javne vlasti informacije koje ono prikuplja ili vodi u okviru svog djelokruga. Radi se o podacima koji već nisu objavljeni na portalu iz različitih razloga (na primjer, podaci nisu dovoljno uređeni itd.), ali udovoljavaju uvjetima za objavljivanje.
 
Poželjno je da Vaš prijedlog sadrži kontakt podatke, tip podataka za koje podnosite prijedlog, u koju svrhu su podaci potrebni, kakve ste poteškoće imali u pristupanju tim podacima, prednosti korištenja podataka te, ako je moguće, procjenu ekonomskih ili financijskih prednosti od objavljivanja podataka.
Više podataka o Gradu Rijeci nalazi se na službenom portalu www.rijeka.hr

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka  suglasni ste da osobne podatke sadržane u ovom obrascu Grad Rijeka koristi u svrhu i na način opisan u Pravilima o korištenju osobnih podataka na portalu eUsluga.
Sadržaje koje ste do sada poslali putem online obrazaca putem portala eUsluga nećemo obrisati, ali ćemo ukloniti Vaše osobne podatke i pridružiti im oznaku anonimnosti  - „Gost“.
Za više informacija o korištenju Vaših podataka i za upite vezane uz način korištenja i obradu vaših podataka na portalu eUsluga možete nam se obratiti na email adresu: eupravari@rijeka.hr


Zahtjev za ponovnu uporabu informacija može se podnijeti i elektronskim putem obrasca ili putem platforme Imamo pravo znati te ima istu težinu kao i papirnato pisani zahtjevi. Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava – Zavod za informatičku djelatnost

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka od 8:00 - 16:00

Osoba za kontakt:

Tatjana Perše, Voditeljica Službe za eUpravu
Telefon: 051 209-337
Fax: 051 209-635
E-mail: eupravaRi@rijeka.hr

Zadnja izmjena: 25. 5. 2018.