Poklon-bon za nabavu knjiga za OŠ

Grad Rijeka dodjeljuje socijalno ugroženim građanima čija su djeca polaznici osnovne škole poklon-bon za nabavu knjiga za osnovnu školu u vrijednosti od 250 do 700 kuna, ovisno o razredu koji dijete pohađa i uvjetu Socijalnog programa Grada Rijeke koji kućanstvo ili dijete zadovoljava. Školske knjige u vrijednosti poklon-bona mogu se preuzeti u jednoj od knjižara s kojom Grad Rijeka ima sklopljen ugovor.
 

Napomena: možete li postati korisnik ovoga prava saznajte na na ovoj poveznici

Procijenjeno vrijeme za obradu: 1-30 dana

Način predavanja zahtjeva: radnim danom od 8.30 do 15.30 sati u šalter-sali Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Titov trg 3 (šalter br. 4 i 5), tel. 209-320 i 209-322

Obrazac
Zahtjev za pomoć u nabavi školskih knjiga učenika OŠ

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8.30 -15.30 h

Osobe za kontakt:

Vesna  Purković
Telefon: 051 209-625
Fax: 051 209-629
e-pošta:  vesna.purkovic@rijeka.hr

Maja  Pudić
Telefon: 051 209-362
Fax: 051 209-629
e-pošta:  maja.pudic@rijeka.hr


Zadnja izmjena: 14.08.2019.