Izdavanje Potvrde o uredno pruženim uslugama/ izvedenim radovima / isporučenoj robi

Potvrda o uredno pruženim uslugama/ izvedenim radovima / isporučenoj robi izdaje se temeljem odredbe članka 268. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), ovjerom podataka iz poslovnih knjiga Grada Rijeke na određeni dan.  

Potvrda sadrži podatke o nazivu i sjedištu ugovornih strana, predmetu ugovora, vrijednosti ugovora, vremenu i mjestu ispunjenja ugovora, te navod o o uredno pruženim uslugama / izvedenim radovima / isporučenoj robi.

Potvrde o uredno pruženim uslugama/ izvedenim radovima / isporučenoj robi izdaju se u smislu dobrog izvršenja ugovorne obveze i ispunjenja svih uvjeta iz ugovora.
 

  • Pristojba: nema

 
Procijenjeno vrijeme za obradu: 5 dana
 

Način predavanja zahtjeva:

  • osobno putem pisarnice na adresi Grad Rijeka, Rijeka, Titov trg 3 (ponedjeljak-petak od 8.30-15.30 h),
  • poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za javnu nabavu, Rijeka, Trpimirova 6,
  • putem e-maila

Obrazac:

Potvrda o uredno pruženim usugama / izvedenim radovima / isporučenoj robi


Podnositelj zahtjeva: natjecatelj u postupcima nabave javnih radova, roba i usluga koji je u prethodnom razdoblju bio izvođač radova, izvršitelj usluga ili dobavljač roba za naručitelja Grad Rijeku

Potrebni dokumenti i prilozi:
  • Zahtjev za izdavanje potvrde o uredno pruženim uslugama / izvedenim radovima / isporučenoj robi napisan u slobodnoj formi ili na propisanom obrascu.

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava
Odjel gradske uprave za javnu nabavu

Adresa:
Trpimirova 6,
51 000 Rijeka

Internethttp://www.rijeka.hr
 
Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak od 08-16 h

Osobe za kontakt:

Vanja Ivaniš Zdjelar 
Telefon:051 209-240
E-mail:vanja.ivanis-zdjelar@rijeka.hr
Broj sobe:202
 
Vesna Jagičić 

Telefon:051 209-241            
E-mail: vesna.jagicic@rijeka.hr
Broj sobe: 202