Zahtjev za odgodu plaćanja, obročnu otplatu i za otpis ili djelomičan otpis duga temeljem Uredbe - fizičke osobe

Zahtjev za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te otpis ili djelomičan otpis potraživanja temeljem članka 7. ili članka 19. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja ("Narodne novine" broj 52/13 i 94/14) s propisanim prilozima iz članka 8. ili članka 20. Uredbe.


Pristojba70,00 Kn (tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama) u državnim biljezima ili uplatom izravno na račun: HR3324020061837300005, poziv na broj: HR24 5703-OIB (podnositelja zahtijeva). Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati.

Procijenjeno vrijeme za obradu: 30 dana

Način predavanja zahtjeva: 
osobno putem pisarnice na adresi Grad Rijeka, Rijeka, Titov trg 3 (ponedjeljak-petak od 8,30-15,30h) ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Rijeka, Korzo 16, E-mailom na neporezni.prihodi@rijeka.hr
 
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka suglasni ste da osobne podake sadržane u ovom obrascu Grad Rijeka koristi u svrhu i na način opisan u Pravilima o korištenju osobnih podataka na portalu eUsluga.
Sadržaje koje ste do sada poslali putem online obrazaca putem portala eUsluga nećemo obrisati, ali ćemo ukloniti Vaše osobne podatke i pridružiti im oznaku anonimnosti - „Gost“.
Za više informacija o korištenju Vaših podataka i za upite vezane uz način korištenja i obradu vaših podataka na portalu eUsluga možete nam se obratiti na email adresu: eupravari@rijeka.hr

Obrazac – propisan Uredbom
Obrazac za odgodu plaćanja, obročnu otplatu ili otpis duga temeljem Uredbe - fizičke osobe

Vanjska institucija
- Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Frankopanska 1, 10000 Zagreb
- Drugostupanjsko tijelo u rješavanju žalbi na rješenja u predmetima za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te otpis ili djelomičan otpis potraživanja temeljem Uredbe.

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava                  
Odjel gradske uprave za financije

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
E-mail: neporezni.prihodi@rijeka.hr
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:

Maja  Popović 
Telefon: 051 209-983
Fax: 051 209-202
E-mail: maja.popovic@rijeka.hr
Broj sobe: 508
 
Nataša Ljubičić
Telefon: 051 209-672
Fax: 051 209-228
E-mail: ljubicic.natasa@rijeka.hr
Broj sobe: 417


Nina Jelenković
Telefon: 051 209-673
Fax: 051 209-202
E-mail: nina.jelenkovic@rijeka.hr 
Broj sobe: 417Zadnja izmjena: 06.05.2019.