Zahtjev za izdavanje suglasnosti za ugradnju individualnih vodomjera za prostore koji se nalaze u zgradama koje su u 100% ili većinskom vlasništvu Grada Rijeke a istih je ovlašteni predstavnik suvlasnika- predstavnik Grada Rijeke

Procijenjeno vrijeme za obradu: 3-30 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati) ili poštom

Obrazac 
Zahtjev za izdavanje suglasnosti za ugradnju individualnog vodomjera za prostor u vlasništvu Grada Rijeke a istih je ovlašteni predstavnik suvlasnika-predstavnik Grada Rijeke

Potrebni dokumenti:
  • preslika osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva
  • opis namjeravanog zahvata
  • dokaz o vlasništvu prostora (ukoliko ga Grad ne posjeduje)

Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom - Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene

Adresa: 
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme za rad sa strankama:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 15,30 sati.
Utorkom i četvrtkom se stranke ne primaju.

Osobe za kontakt: 

Renata Forempoher-Dražul
Tel.: 051 209-327
Fax:051 209-342
E-mail: renata.forempoher-drazul@rijeka.hr
Soba broj 109

Gordana Tomljanović
Tel.: 051 209-358
Fax: 051 209-342
E-mail: gordana.tomljanovic@rijeka.hr
Soba broj 109


Zadnja izmjena: 3.10.2016.