Izdavanje potvrde o stanju duga za prodane stanove

Izdavanje potvrde o stanju duga po ugovoru o prodaji stana sklopljenom po odgovarajućoj pravnoj osnovi, utvrđeno uvidom u poslovne knjige Grada Rijeke na određeni dan, a koja potvrda sadrži saldo dospjelog duga za mjesečne obroke i obračunatu zakonsku zateznu kamatu, te revalorizirani saldo nedospjelog duga.

Potvrde o stanju duga izdaju se po ugovoru o prodaji:
  • stana na kojem postoji stanarsko pravo (za gradske stanove i stanove po pretvorbi),
  • stana u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskom ratnom vojnom invalidu i članovima obiteljskog domaćinstva poginulog, nestalog ili zatočenog hrvatskog branitelja,
  • stana u vlasništvu Grada Rijeke namijenjenog za nadstojnika stambene zgrade
  • stana u vlasništvu Grada Rijeke (neprikladnog za stanovanje, idealnog dijela stana i stana iz najma) 
     
Pristojba: 20,00 Kn u državnim biljezima  (Tar.br.4. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama)
 
Procijenjeno vrijeme za obradu: 8 dana
 
Način predavanja zahtjeva: osobno putem pisarnice na adresi Grad Rijeka, Rijeka, Titov trg 3 (ponedjeljak-petak od 8.30-15.30 h) ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Rijeka, Korzo 16
 
Obrazac:
Zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga za prodane stanove
 
Podnositelj zahtjeva: kupac stana - hipotekarni dužnik iz ugovora o prodaji stana ili iz Pristanka Grada Rijeke na ugovor o preuzimanju duga, ili opunomoćena osoba.

Potrebni dokumenti i prilozi:
  • Zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga za prodane stanove ili zahtjev napisan u slobodnoj formi sa svim potrebnim podacima sadržanim u zahtjevu
  • Original javnobilježnički ovjerene punomoći (specijalna punomoć) ili preslika punomoći uz predočenje originala, ukoliko zahtjev podnosi opunomoćena osoba
 
Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava  - Odjel gradske uprave za financije - Služba analitičkog knjigovodstva prodanih stanova

Adresa:
Korzo 16,
51 000 Rijeka
E-mail: gradski-stanovi@rijeka.hr
Internet: http://www.rijeka.hr
 
Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 08-16 h

Osobe za kontakt:

Neda  Babić 
Telefon:051 209-671
Fax:051 209-228
E-mail:neda.babic@rijeka.hr
Broj sobe:417
 
Marina  Drpić 
Telefon:051 209-673
Fax: 051 209-228
E-mail: marina.drpic@rijeka.hr
Broj sobe: 417
 
Nataša  Plenković 
Telefon:051 209-671
Fax: 051 209-228
E-mail: natasa.plenkovic@rijeka.hr
Broj sobe: 417
 
Branka  Šarlija
Telefon:051 209-672
Fax:051 209-228
E-mail: branka.sarlija@rijeka.hr
Broj sobe:417


Zadnja izmjena: 29.11.2016.