Izdavanje potvrde o stanju duga

Izdavanje potvrde o stanju duga u različite svrhe za sva potraživanja Grada Rijeke

Pristojba: 20,00 Kn u državnim biljezima (tar. br. 1. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama)

Procijenjeno vrijeme za obradu: 8 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Rijeka, Korzo 16

Obrazac 
Zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga

Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za financije - Služba analitičkog knjigovodstva potraživanja

Adresa: 
Korzo 16
51000 Rijeka

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt: 

Ilijana  Pašić  
Telefon: 051 209-984
Fax: 051 209-202
E-mail:  ilijana.pasic@rijeka.hr 
Broj sobe: 508

Nataša   Klepac  
Telefon: 051 209-217
Fax: 051 209 - 202
E-mail:  natasa.klepac@rijeka.hr 
Broj sobe: 508

Astrid  Božić
Telefon: 051 209-660
Fax: 051 209 - 202
E-mail:  astrid.bozic@rijeka.hr 
Broj sobe: 508

Maja  Popović  
Telefon: 051 209-983
Fax: 051 209-202
E-mail:  maja.popovic@rijeka.hr 
Broj sobe: 504

Ivana  Ugarković  
Telefon: 051 209-982
Fax: 051 209-202
E-mail:  ivana.ugarkovic@rijeka.hr 
Broj sobe: 508


Zadnja izmjena: 21.11.2016.