Izdavanje potvrde o stanju duga

Izdavanje potvrde o stanju duga za sva potraživanja Grada Rijeke u svrhu sudjelovanja na javnim natječajima, osim za natječaje koje provodi Grad Rijeka. 
 

Pristojba20,00 Kn (tar.br.1. Tarife upravnih pristojbi uz  Zakon o upravnim pristojbama) u državnim biljezima ili uplatom izravno na račun: HR3324020061837300005, poziv na broj: HR24 5703-OIB (podnositelja zahtijeva). Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati.

Procijenjeno vrijeme za obradu: 8 dana

Način predavanja zahtjeva: 
osobno putem pisarnice na adresi Grad Rijeka, Rijeka, Titov trg 3 (ponedjeljak-petak od 8.30-15.30 h) ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Rijeka, Korzo 16, E-mailom na neporezni.prihodi@rijeka.hr


Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka suglasni ste da osobne podake sadržane u ovom obrascu Grad Rijeka koristi u svrhu i na način opisan u Pravilima o korištenju osobnih podataka na portalu eUsluga.
Sadržaje koje ste do sada poslali putem online obrazaca putem portala eUsluga nećemo obrisati, ali ćemo ukloniti Vaše osobne podatke i pridružiti im oznaku anonimnosti - „Gost“.
Za više informacija o korištenju Vaših podataka i za upite vezane uz način korištenja i obradu vaših podataka na portalu eUsluga možete nam se obratiti na email adresu: eupravari@rijeka.hr

Obrazac 
Zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga

Odgovorne službe: 
Grad Rijeka - Gradska uprava - Odjel gradske uprave za financije - Služba za neporezne prihode

Adresa: 
Korzo 16
51000 Rijeka
E-mail: neporezni.prihodi@rijeka.hr
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16hOsobe za kontakt: 

Ilijana Pašić  
Telefon: 051 209-984
Fax: 051 209-202
E-mail: ilijana.pasic@rijeka.hr 
Broj sobe: 508

Nina Jelenković
Telefon: 051 209-673
Fax: 051 209-202
E-mail: nina.jelenkovic@rijeka.hr 
Broj sobe: 417
Zadnja izmjena: 06.05.2019.