Obustava ovrhe na novčanim sredstvima za gradske poreze

Zaključak o obustavi ovrhe za gradske poreze na novčanim sredstvima kod nadležne organizacije platnog prometa na dokumentirani zahtjev dužnika kojim dokazuje da je izvršena uplata cjelokupne tražbine, neovisno o izvršenoj pljenidbi sredstava

Procijenjeno vrijeme za obradu: 8 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno putem pisarnice na adresi Grad Rijeka, Rijeka, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h), poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Rijeka, Korzo 16 ili e-mailom na gradski.porezi@rijeka.hr.

Potrebni dokumenti:
  • dokaz o uplati cjelokupne tražbine

Obrazac:
Zahtjev za obustavu ovrhe na novčanim sredstvima za gradske poreze

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za financije - Služba za gradske poreze

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
E-mail: gradski.porezi@rijeka.hr
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:

Tatjana Mrvoš
Telefon: 051 209-678
Fax: 051 209-202
E-mail: tatjana.mrvos@rijeka.hr
Broj sobe: 314

Tanja Stanić
Telefon: 051 209-674
Fax: 051 209-202
E-mail: tanja.stanic@rijeka.hr
Broj sobe: 314

Ana Adžić
Telefon: 051 209-234
Fax: 051 209-202
E-mail: ana.adzic@rijeka.hr
Broj sobe: 314Zadnja izmjena: 29.11.2016.