Prijava poreza na potrošnju

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada i u obavezi je podnijeti mjesečni izvještaj o obračunatom i uplaćenom porezu na propisanom obrascu PP-MI-PO do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, po stopi od 1,5% na osnovicu.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića (prirodni voćni sokovi kao i sva osvježavajuća gazirana bezalkoholna pića te mineralne, aromatizirane i gazirane vode, osim kave i čaja) u ugostiteljskim objektima na području grada Rijeke. Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom objektu, bez poreza na dodanu vrijednost.

Zakonska obveza: Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17) i Odluka o porezima Grada Rijeke ("Narodne novine" broj 128/19)
 
Pristojba: ne plaća se
 
Procijenjeno vrijeme za obradu: 8 dana
 
Način predavanja zahtjeva:
Osobno putem pisarnice na adresi Grad Rijeka, Rijeka, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h), poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Rijeka, Korzo 16, e-mailom na gradski.porezi@rijeka.hr.
 
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka  suglasni ste da osobne podatke sadržane u ovom obrascu Grad Rijeka koristi u svrhu i na način opisan u Pravilima o korištenju osobnih podataka na portalu eUsluga.
Sadržaje koje ste do sada poslali putem online obrazaca putem portala eUsluga nećemo obrisati, ali ćemo ukloniti Vaše osobne podatke i pridružiti im oznaku anonimnosti  - „Gost“.
Za više informacija o korištenju Vaših podataka i za upite vezane uz način korištenja i obradu vaših podataka na portalu eUsluga možete nam se obratiti na e-mail adresu: eupravari@rijeka.hr
 

Poveznica za prijavu u Informacijski servis Grada Rijeke:

Prijava poreza na potrošnju - ONLINE OBRAZAC

Kratke upute za prijavu i ispunjavanje obrasca [PDF]


Obrazac:

Izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju PP-MI-PO - (PDF dokument)Vanjska institucija
Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Frankopanska 1, 10000 Zagreb
Drugostupanjsko tijelo u rješavanju žalbi na rješenja u predmetima razreza gradskih poreza Grada Rijeke.
 
Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava                  
Odjel gradske uprave za financije
Direkcija gradskih poreza i ostalih prihoda
Služba  za gradske poreze

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
E-mail: gradski.porezi@rijeka.hr
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:

Tatjana Mrvoš
Telefon: 051 209-678
Fax: 051 209-202
E-mail: tatjana.mrvos@rijeka.hr
Broj sobe: 314

Tanja Stanić
Telefon: 051 209-674
Fax: 051 209-202
E-mail: tanja.stanic@rijeka.hr
Broj sobe: 314

Matea Širola
Telefon: 051 209-982
Fax: 051 209-202
E-mail: matea.sirola@rijeka.hr
Broj sobe: 314

Jelena Višnić
Telefon: 051 209-982
Fax: 051 209-202
E-mail: jelena.visnic@rijeka.hr
Broj sobe: 314
Zadnja izmjena: 28.01.2020.