Prijava poreza na potrošnju

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića (prirodni voćni sokovi kao i sva osvježavajuća gazirana bezalkoholna pića te mineralne, aromatizirane i gazirane vode, osim kave i čaja) u ugostiteljskim objektima na području grada Rijeke.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada.
Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom objektu, bez poreza na dodanu vrijednost. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Obveznik poreza dužan je podnijeti mjesečni izvještaj o obračunatom i uplaćenom porezu na propisanom obrascu PP-MI-PO do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju. Porez na potrošnju plaća se po stopi od 1,5% na osnovicu iz stavka 1. ovoga članka. Porez na potrošnju prihod je Proračuna Grada.

„Zakonska obveza temeljem Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16) i Odluke o porezima Grada Rijeke ("Narodne novine" broj 34/17).“

Način predavanja zahtjeva: : osobno putem pisarnice na adresi Grad Rijeka, Rijeka, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h), poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Rijeka, Korzo 16, E-mailom na gradski.porezi@rijeka.hr  ili putem online servisa.

Online Service 

Prijava poreza na potrošnju od 1.5.2017. godine - ONLINE OBRAZAC

Prijava poreza na potrošnju od 1.1.2015. - 30.04.2017. godine - ONLINE OBRAZAC

Obrazac:

PP-MI-PO - od 01.05.2017. godine (PDF dokument) 

PP-MI-PO - novi od 01.01.2015. (PDF dokument) 

Vanjska institucija
Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Frankopanska 1, 10000 Zagreb -Drugostupanjsko tijelo u rješavanju žalbi na rješenja u predmetima razreza gradskih poreza Grada Rijeke.
 
Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za financije - Služba za gradske poreze

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
E-mail: gradski.porezi@rijeka.hr
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:

Tatjana Mrvoš
Telefon: 051 209-678
Fax: 051 209-202
E-mail: tatjana.mrvos@rijeka.hr
Broj sobe: 314

Tanja Stanić
Telefon: 051 209-674
Fax: 051 209-202
E-mail: tanja.stanic@rijeka.hr
Broj sobe: 314

Ana Adžić
Telefon: 051 209-234
Fax: 051 209-202
E-mail: ana.adzic@rijeka.hr
Broj sobe: 314


Zadnja izmjena: 31.05.2017.