Promjena adrese za dostavu mjesečnih uplatnica

Promjena adrese za dostavu mjesečnih uplatnica za obračunati mjesečni obrok iz ugovora o prodaji stana temeljem zahtjeva kupca stana zaprimljenog do 25.dana u mjesecu, s primjenom prvog dana slijedećeg mjeseca.
Promjena adrese za dostavu mjesečnih uplatnica za plaćanje cijene stana po ugovoru o prodaji: stana na kojem postoji stanarsko pravo (za gradske stanove i stanove po pretvorbi), stana u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskom ratnom vojnom invalidu i članovima obiteljskog domaćinstva poginulog, nestalog ili zatočenog hrvatskog branitelja, stana u vlasništvu Grada Rijeke namijenjenog za nadstojnika stambene zgrade, stana u vlasništvu Grada Rijeke (neprikladnog za stanovanje, idealnog dijela stana i stana iz najma) 

Pristojba: 20,00 kn u državnim biljezima  (Tar.br.1. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama)
 
Procijenjeno vrijeme za obradu: Odmah po primitku zahtjeva

Način predavanja zahtjeva:  osobno putem pisarnice na adresi Grad Rijeka, Rijeka, Titov trg 3 (ponedjeljak-petak od 8.30-15.30 h) ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Rijeka, Korzo 16

Obrazac:
Zahtjev za promjenu adrese za dostavu mjesečnih uplatnica

Podnositelj zahtjeva: kupac stana - hipotekarni dužnik iz ugovora o prodaji stana ili iz Pristanka Grada Rijeke na ugovor o preuzimanju duga, ili opunomoćena osoba.

Potrebni dokumenti:
  • Zahtjev za promjenu adrese za dostavu mjesečnih uplatnica po ugovoru o prodaji stana, ili zahtjev napisan u slobodnoj formi sa svim potrebnim podacima sadržanim u zahtjevu
  • Original javnobilježnički ovjerene punomoći (specijalna punomoć) ili preslika punomoći uz predočenje originala, ukoliko zahtjev podnosi opunomoćena osoba

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava  - Odjel gradske uprave za financije - Služba analitičkog knjigovodstva prodanih stanova

Adresa:
Korzo 16,
51 000 Rijeka
E-mail: gradski-stanovi@rijeka.hr
Internet:http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 08-16 h

Osobe za kontakt:

Neda  Babić 
Telefon: 051 209-671
Fax: 051 209-228
E-mail: neda.babic@rijeka.hr
Broj sobe:417
 
Marina  Drpić 
Telefon: 051 209 673
Fax: 051 209-228
E-mail: marina.drpic@rijeka.hr
Broj sobe:417

Nataša  Plenković 
Telefon: 051 209 671
Fax: 051 209-228
E-mail: natasa.plenkovic@rijeka.hr
Broj sobe:417
 
Branka  Šarlija 
Telefon: 051 209-672
Fax: 051 209-228
E-mail: branka.sarlija@rijeka.hr
Broj sobe:417


Zadnja izmjena: 22.11.2016.