Zahtjev za odgodu plaćanja i obročnu otplatu duga temeljem Uredbe- pravne osobe

Zahtjev za odgodu plaćanja i obročnu otplatu duga temeljem članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja ("Narodne novine" broj 52/13 i 94/14) s propisanim prilozima iz članka 9. Uredbe.

Pristojba: 70,00 Kn u državnim biljezima (tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama)

Procijenjeno vrijeme za obradu: 30 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno putem pisarnice na adresi Grad Rijeka, Rijeka, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Rijeka, Korzo 16

Obrazac – propisan Uredbom
Obrazac za odgodu plaćanja i obročnu otplatu duga temeljem Uredbe - pravne osobe

Vanjska institucija
- Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Frankopanska 1, 10000 Zagreb
- Drugostupanjsko tijelo u rješavanju žalbi na rješenja u predmetima za odgodu plaćanja i obročnu otplatu duga temeljem Uredbe

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Nadležni upravni odjeli gradske uprave putem Odjela gradske uprave za financije

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
E-mail: analitickoknjigovodstvo_potrazivanja@rijeka.hr
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:

Maja  Popović 
Telefon:051 209-983
Fax:051 209-202
E-mail:  maja.popovic@rijeka.hr
Broj sobe:504


Zadnja izmjena: 29.11.2016.