Zahtjev za odgodu plaćanja, obročnu otplatu i za otpis ili djelomičan otpis duga temeljem Uredbe- fizičke osobe

Zahtjev za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te otpis ili djelomičan otpis potraživanja temeljem članka 7. ili članka 19. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja ("Narodne novine" broj 52/13 i 94/14) s propisanim prilozima iz članka 8. ili članka 20. Uredbe.

Pristojba: 70,00 Kn u državnim biljezima (tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama)

Procijenjeno vrijeme za obradu: 30 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Rijeka, Korzo 16

Obrazac – propisan Uredbom
Obrazac za odgodu plaćanja, obročnu otplatu ili otpis duga temeljem Uredbe - fizičke osobe

Vanjska institucija
- Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Frankopanska 1, 10000 Zagreb
- Drugostupanjsko tijelo u rješavanju žalbi na rješenja u predmetima za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te otpis ili djelomičan otpis potraživanja temeljem Uredbe.

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Nadležni upravni odjeli gradske uprave putem Odjela gradske uprave za financije

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
E-mail: analitickoknjigovodstvo_potrazivanja@rijeka.hr
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:

Maja  Popović 
Telefon: 051 209-983
Fax: 051 209-202
E-mail:  maja.popovic@rijeka.hr
Broj sobe: 504


Zadnja izmjena: 29.11.2016.