Zahtjev za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava

 
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun Grada Rijeke vraćaju se uplatiteljima, nakon dokumentiranog zahtjeva i provjere u poslovnim knjigama Grada Rijeke. Rješenje o povratu sredstava donosi Odjel gradske uprave za financije na temelju zahtjeva uplatitelja i utvrđenog činjeničnog stanja.
 
Zakonska obveza: Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke, Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba  i Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
 
Pristojba: ne plaća se
 
Procijenjeno vrijeme za obradu:8 dana

Način predavanja zahtjeva:
osobno putem pisarnice na adresi  Grad Rijeka,  Rijeka,  Titov trg 3  (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 h),  poštom na adresu:  Grad Rijeka,  Odjel gradske uprave za financije,  Rijeka,  Korzo 16 ili E-mailom.
 
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka suglasni ste da osobne podatke sadržane u ovom obrascu Grad Rijeka koristi u svrhu i na način opisan u Pravilima o korištenju osobnih podataka na portalu eUsluga. Sadržaje koje ste do sada poslali putem online obrazaca putem portala eUsluga nećemo obrisati, ali ćemo ukloniti Vaše osobne podatke i pridružiti im oznaku anonimnosti - „Gost“.
Za više informacija o korištenju Vaših podataka i za upite vezane uz način korištenja i obradu vaših podataka na portalu eUsluga možete nam se obratiti na email adresu:eupravari@rijeka.hr


Obrazac
Zahtjev za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava


Vanjska institucija
Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Frankopanska 1, 10000 Zagreb

  • Izdavanje rješenja o povratu više ili pogrešno uplaćenih sredstava za prihode od prodanih stanova i ostalih prihoda

Odgovorna služba:
Grad Rijeka - Gradska uprava - Odjel gradske uprave za financije - Služba za neporezne prihode

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
E-mail:
neporezni.prihodi@rijeka.hr
gradski-stanovi@rijeka.hr
Internet:http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
 ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:

Nina Jelenković
Telefon: 051 209-673
Fax: 051 209-202
E-mail: nina.jelenkovic@rijeka.hr 
Broj sobe: 417

Marina Drpić
Telefon:051 209 673
Fax:051 209 228
E-mail:marina.drpic@rijeka.hr 
Broj sobe:417

  • Izdavanje rješenja o povratu više ili pogrešno uplaćenih sredstava za prihode s osnova gradskih poreza

Odgovorne služba:

Grad Rijeka – Gradska uprava – Odjel gradske uprave za financije – Služba za gradske poreze

Adresa: 
Korzo 16
51000 Rijeka
E-mail:gradski.porezi@rijeka.hr
Internet:http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt: 

Tanja Stanić
Telefon:051 209-674
Fax:051 209-202
E-mail:tanja.stanic@rijeka.hr
Broj sobe:314

Matea Širola
Telefon:051 209-982
Fax:051 209-202
E-mail:matea.sirola@rijeka.hr
Broj sobe:314

Zadnja izmjena: 06.05.2019.