Gospodarenje imovinom

Zahtjev za kupnju nekretnine-stana/poslovnog prostora

Izdavanje dozvola za kupnju nekretnine-stana/poslovnog prostora

Zahtjev za ovjeru/suglasnost na geodetski elaborat/etažni elaborat

Izdavanje dozvola za ovjeru/suglasnost na geodetski elaborat/etažni elaborat

Zahtjev za izdavanje izvatka iz Zbirke kupoprodajnih cijena

Izdavanje dozvola za ovjeru prijepisa/fotokopije

Zahtjev za izdavanje Dozvole za brisanje prava zaloga (hipoteke) uknjižene za korist Grada Rijeke

Izdavanje Dozvole za brisanje prava zaloga (hipoteke) uknjižene za korist Grada Rijeke

Zahtjev za sklapanje dodatka ugovora o kupoprodaji stana /poslovnog prostora

Isplata obročno ugovorene kupoprodajne cijene stana/poslovnog prostora, sukladno sukladno aktima Grada Rijeke

Zahtjev za promjenu dopisne adrese

Izdavanje dozvola za promjenu dopisne adrese