Zahtjev za izdavanje Dozvole za brisanje prava zaloga (hipoteke) uknjižene za korist Grada Rijeke

Izdavanje Dozvole za brisanje prava zaloga (hipoteke) uknjižene za korist Grada Rijeke

Pristojba: 20,00 kuna u državnim biljezima

Procijenjeno vrijeme za obradu: 60 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati) ili poštom

Obrazac:
Zahtjev za izdavanje Dozvole za brisanje prava zaloga (hipoteke) uknjižene za korist Grada Rijeke

Potrebni dokumenti:
  • Vlasnički list
  • Ugovor o zajmu/kreditu
  • Dokaz o otplaćenom zajmu/kreditu (potvrda banke)

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom - Direkcija za pravne i imovinske poslove

Adresa:
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme za rad sa strankama:
ponedjeljak, srijeda, petak od 8,30 do 15,30 sati
Utorkom i četvrtkom stranke se ne primaju!

Osobe za kontakt:

Andrej Brala
Telefon: 051 209-352
Fax: 051 209-424
E-mail: andrej.brala@rijeka.hr
Broj sobe: 416

Dražen  Jukić  
Telefon: 051 209-352
Fax: 051 209-424
E-mail:  drazen.jukic@rijeka.hr
Broj sobe: 416


Zadnja izmjena: 17.10.2016.