Zahtjev za izdavanje dozvole za uvid u spis

Upravna pristojba: 20,00 kuna

Potrebni dokumenti:
  • Preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

Obrazac:
Zahtjev za izdavanje dozvole za uvid u spis

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom - Direkcija za pravne i imovinske poslove

Adresa
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr


Zadnja izmjena: 17.10.2016.