Zahtjev za izdavanje izvatka iz Zbirke kupoprodajnih cijena

Izdavanje dozvola za ovjeru prijepisa/fotokopije

Izdavanje izvatka iz Zbirke kupoprodajnih cijena
Pristojba: 20,00 kuna na zahtjev (Tar.br. 1) i 180,00 kuna po izdanom izvatku iz Zbirke kupoprodajnih cijena (Tar.br. 50) sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (NN br. 8/17 i 37/17)

Procijenjeno vrijeme za obradu: 30 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati) ili poštom; na službeni mail: milena.kulundzija@rijeka.hr 

Obrasci:

1. Poredbene kupoprodajne cijene za stanove
2. Poredbene kupoprodajne cijene za obiteljske kuće
3. Poredbene kupoprodajne cijene za poslovni prostor

4. Poredbene kupoprodajne cijene za zemljišta

5. Poredbene zakupnine za poslovni prostor
6. Poredbene najamnine za stan 
7. Poredbene zakupnine za zemljišta
8. Poredbene cijene za ostale nekretnineOdgovorne službe
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom - Direkcija za pravne i imovinske poslove

Adresa
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme za rad sa strankama:
ponedjeljak, srijeda, petak od 8,30 do 15,30 sati
Utorkom i četvrtkom stranke se ne primaju!

Osobe za kontakt:

Ermina Brdar  
Telefon: +385 51 209 344
Fax: 051 209-424
E-mail:  ermina.brdar@rijeka.hr
Broj sobe: 405
 
Ksenija Marinić-Mazor  
Telefon: +385 51 209 222
Fax: 051 209-424
E-mail:  ksenija.marinic-mazor@rijeka.hr
Broj sobe: 401

Marin Sparožić 
Telefon: +385 51 209 276
Fax: 051 209-424
E-mail:  marin.sparozic@rijeka.hr
Broj sobe: 401

Datum zadnje izmjene: 11.02.2019.