Zahtjev za odobrenje umanjenja / oslobađanja zakupnine

Dana 14. travnja 2020. godine Gradonačelnik je donio Zaključak KLASA:023-01/20-04/11-59 URBROJ: 2170/01-15-00-20-223 kojim se zakupnici kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti sukladno navedenoj Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine, oslobađaju od plaćanja zakupnine počevši od 01. ožujka 2020. godine pa do ukidanja mjera zabrane rada.

Također, navedenim zaključkom utvrđeno je i da će se svim zakupnicima čija djelatnost nije obuhvaćena protuepidemijskim mjerama odnosno kojima nije zabranjen rad, izdati račun zakupnine te da će se naknadno, posebnim zaključkom, utvrditi kriteriji za djelomično umanjenje ili otpis potraživanja koje Grad ima prema njima s osnove zakupnine, a obzirom da su zakupnici u raznim djelatnostima pretrpjeli financijske štete radi umanjenja prometa.

Slijedom navedenog, dana 04. svibnja 2020. godine Gradonačelnik je donio Zaključak KLASA:023-01/20-04/11-59 URBROJ: 2170/01-15-00-20-223 kojim su utvrđeni su slijedeći kriteriji za umanjenje/oslobađanje plaćanja zakupnine zakupnicima:

 • sa padom prometa od 20-50% odobriti će se umanjenje zakupnine za 30%;

 • sa padom prometa od 51-70% odobriti će se umanjenje zakupnine za 50%;

 • sa padom prometa od 71% i više odobriti će se 100% umanjenje odnosno stornirati će mu se dostavljeni račun za zakupninu.

Referentno razdoblje za dokaz pada prometa utvrđuje se mjesečno na način da se mjesec za koji se traži odobrenje umanjenja/oslobađanja zakupnine uspoređuje s istim tim kalendarskim mjesecom 2019. godine. Iznimno, zakupnici koju svoju djelatnost nisu obavljali u 2019. godini u mjesecima koji bi bili referenti za mjere umanjenja, dostavljaju podatak o ostvarenom prometu koji su imali u veljači 2020. godine, koji mjesec  prethodi pandemiji Corona virusa.


Rokovi za dostavu zahtjeva

Zahtjeve za ostvarivanje prava na umanjenje/oslobađanje zakupnine potrebno je dostaviti sukladno slijedećim rokovima:

 • Zahtjevi za ožujak 2020. – od 07.svibnja 2020. do zaključno 20. svibnja 2020.

 • Zahtjevi za travanj 2020. – od 21.svibnja 2020  do zaključno 31. svibnja 2020.

 • Zahtjevi za svibanj 2020. – od 01.lipnja 2020 do zaključno 10. lipnja 2020.

 

Zakupnici koji u zakupu imaju više poslovnih prostora trebaju podnijeti pojedinačan zahtjev za svaki poslovni prostor.


O rješavanju svakog podnesenog zahtjeva za umanjenje/oslobađanje plaćanja zakupnine, Grad Rijeka će obvezniku dostaviti pisanu obavijest.


Način registracije i prijave u Informacijski servis Grada Rijeke:

Poveznica: Informacijski servis Grada Rijeke 

Upute za registraciju, prijavu i ispunjavanje obrasca
 

 • Kod korisnika koji još nema svoje korisničko ime i lozinku potrebna je registracija u Informacijski servis Grada Rijeke.
  Registracija se izvršava na način da korisnik upisuje svoje osobne podatke, te sam odabire svoje korisničko ime i lozinku za prijavu u sustav. Nakon popunavanja svih podataka na upisanu email adresu korisnik će dobiti aktivacijski link kojeg je potrebno potvrditi kako bi se dovršila registracija i aktivirao korisnički profil.
 • Postojeći korisnik u sustav ulazi upisom svojeg korisničkog imena i lozinke, te odabirom akcije 'Prijava'.

 • Nakon registracije i prijave potrebno je u dijelu ''Obrasci'' pronaći opciju ''Gospodarenje imovinom'', odabrati obrazac prijave „ Zahtjev za odobrenje umanjenja / oslobađanja zakupnine za mjesec ožujak 2020.“ te „Novi obrazac“. 

 • Nakon ispunjavanja e-obrasca dodaju se prilozi sa ostalom potrebnom dokumentacijom (preporuka u PDF obliku). Broj priloga ne može biti veći od 10.

 • Po završetku uspješnog slanja obrasca, status predmeta može se pratiti putem aplikacije eUreda - detaljan postupak opisan je kroz Upute za registraciju, prijavu i ispunjavanje obrasca.

 

Tehnička i korisnička podrška (ukoliko imate problema s prijavom u sustav, ispunjavanjem obrazaca)
Telefon: 209 - 993 
Radno vrijeme:​ ponedjeljak - petak od 8-16h
email: isgr@rijeka.hr  od 0-24h


Za sva pitanja u svezi umanjenja/oslobađanja plaćanja zakupnine možete se obratiti na e-mail adresu: mjerepomocizakupnina@rijeka.hr.Zadnja izmjena: 21.05.2020.