Zahtjev za ovjeru/suglasnost na geodetski elaborat/etažni elaborat

Izdavanje dozvola za ovjeru/suglasnost na geodetski elaborat/etažni elaborat

Pristojba: 20,00 kuna u državnim biljezima

Procijenjeno vrijeme za obradu: 30 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati) ili poštom

Obrazac
Zahtjev za ovjeru/suglasnost na geodetski elaborat/etažni elaborat    

Potrebni dokumenti
  • Geodetski elaborat izvornik
  • Preslika geodetskog elaborata

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom - Direkcija za pravne i imovinske poslove

Adresa
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme za rad sa strankama:
ponedjeljak, srijeda, petak od 8,30 do 15,30 sati
Utorkom i četvrtkom stranke se ne primaju!

Osobe za kontakt

Tamara  Frankić  
Telefon: 051 209-360
Fax: 051 209-424
E-mail:  tamara.frankic@rijeka.hr
Broj sobe: 417

Jasminka  Mujarić  
Telefon: 051 209-387
Fax: 051 209-424
E-mail:  jasminka.mujaric@rijeka.hr
Broj sobe: 417

Dražen  Jukić  
Telefon: 051 209-352
Fax: 051 209-424
E-mail:  drazen.jukic@rijeka.hr
Broj sobe: 416


Zadnja izmjena: 17.10.2016.