Zahtjev za promjenu dopisne adrese

Izdavanje dozvola za promjenu dopisne adrese

Pristojba: 20,00 kuna u državnim biljezima

Procijenjeno vrijeme za obradu: 15 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati) ili poštom

Obrazac:
Zahtjev za promjenu dopisne adrese

Potrebni dokumenti:
  • Dokaz o promjeni prebivališta
  • Dokaz o promjeni imena i prezimena

Odgovorne službe: Grad Rijeka-Gradska uprava -  Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom -  Direkcija za pravne i imovinske poslove

Adresa:
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme za rad sa strankama:
ponedjeljak, srijeda, petak od 8,30 do 15,30 sati
Utorkom i četvrtkom stranke se ne primaju!

Osobe za kontakt:

Tamara  Frankić  
Telefon: 051 209-360
Fax: 051 209-424
E-mail:  tamara.frankic@rijeka.hr
Broj sobe: 417

Jasminka  Mujarić  
Telefon: 051 209-387
Fax: 051 209-424
E-mail:  jasminka.mujaric@rijeka.hr
Broj sobe: 417

Dražen  Jukić  
Telefon: 051 209-352
Fax: 051 209-424
E-mail:  drazen.jukic@rijeka.hr
Broj sobe: 416


Zadnja izmjena: 17.10.2016.