Besplatni informatički tečaj

Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost od 2005. godine organizira tečajeve informatičkog obrazovanja za ciljane skupine građana i to Osnovni informatički tečaj, Napredni informatički tečaj te tečaj Osnove online novinarstva, sa napomenom da se za  Napredni informatički tečaj i tečaj Osnove online novinarstva mogu prijaviti samo osobe koje već posjeduju osnovna informatička znanja. Tečaj je namijenjen osobama koje imaju prebivalište na području Grada Rijeke, i to umirovljenicima, umirovljenim hrvatskim braniteljima, korisnicima socijalnog programa Grada Rijeke, osobama s posebnim potrebama kao i kućanicama starijim od 55 godina.

Datum početka tečaja:
Tečaj se organizira jednom godišnje. Informacije o početku tečaja se objavljuju na portalu Grada Rijeke www.rijeka.hr i putem ostalih medija.

Ustrojen je i web portal www.penzici.rijeka.hr na kojem surađuju osobe starije dobi, pa su iz tih razloga osim Osnovnih informatičkih tečajeva kao novina organizirani i tečajevi osnova online novinarstva.
 
 
1.    Osnovni informatički tečaj  
-       cilj tečaja bio je osposobljavanje polaznika za efikasno korištenje osnovne informatičke opremu i Interneta u osobnom i društvenom životu te u komunikaciji.
-       Na tečaju se savladavaju vještine: upotreba računala za pronalaženje, procjenu, pohranjivanje, stvaranje, prikazivanje i razmjenu informacija te razvijanje suradničkih mreža preko Interneta
 
2.    Napredni informatički tečaj  
-       Sigurnost na Internetu – polaznici će naučiti kako izbjeći opasnosti na internetu, poput virusa, crva i trojanaca, te kako se od njih zaštiti korištenjem antivirusnih programa i blokiranjem skočnih prozora. Naučit će razlučiti opasne sadržaje i reklame od korisnog sadržaja.
-       Napredno korištenje Google tražilice – polaznici će naučiti pristupiti kvalitetnim i provjerenim informacijama i pronaći njima zanimljiv i koristan sadržaj.
-       Google Drive – oni koji su završili osnovni tečaj informatike imaju izrađene Google račune, što im otvara pristup Google Driveu, mjestu na kojem mogu besplatno pohranjivati svoje podatke.
-       Facebook – polaznici će izraditi svoje Facebook račune. Naučit će podešavati postavke privatnosti, različite načine slanja poruka, stvoriti i pridruživati se grupama te sudjelovati u raspravama.
-       Skype – polaznici će naučiti pristupiti aplikaciji za besplatne video pozive, te je naučiti koristiti u svakodnevnom životu.
-       Sustav e-Građanin – polaznici će na Fini podignuti najvišu razinu autorizacije za sustav e-Građanin. Putem njega će moći pristupiti registru birača, prijaviti boravište, pristupiti podatcima o porezima, realiziranim receptima za lijekove, narudžbama za bolničke preglede, informirati se o izabranim liječnicima, na uvid dobiti potvrde o stažu i statusu umirovljenika, sustav zemljišnih knjiga kao i komunalnih usluga te još čitavom nizu podataka i usluga te si olakšati svakodnevicu.
-       Osnove Internet bankarstva – polaznici  mogu iz sigurnosti i udobnosti svog doma dobiti uvid u stanje svojih računa, plaćati i raspoređivati sredstva. Potrebno je naglasiti sigurnost i zaštićenost sustava Internet bankarstva, kao i razlike između sustava e-bankarstva različitih banaka.
 
3.    Osnove online novinarstva
-       U sklopu provođenja Europskog projekta eGOV4U izrađena je web stranica za osobe starije životne dobi http://.penzici.rijeka.hr. Upravo ova web stranica bila je prigoda da osobe starije životne dobi primjene svoja stečena informatička znanja te da sami pišu članke za svoj web portal. Cilj ovog tečaja je da se osobe starije životne dobi dodatno educiraju u vještini pisanja za svoju web stranicu čime će doprinijeti još kvalitetnijem sadržaju te web stranice.
-       program tečaja online novinarstva: upoznavanje s portalom penzici.rijeka.hr, novinarstvo vs. e-novinarstvo, etika i zakon o medijima, prikupljanje činjenica, pisanje vijesti i izvještaja, uređivanje teksta za objavu na portalu, fotografija u internetskom članku, priprema fotografije za objavu u internetskom članku
 
Tečajevi se odvijaju u Centru tehničke kulture Rijeka, Školjić 6. Grupe se formiraju prema prijavama, a u trajanju od 20 školskih sati. Prijave se mogu izvršiti od datuma koji će biti objavljen u medijima do popunjenja na telefon 327-155 od 9 – 16 sati svakim danom osim subote i nedjelje. 
 
Sve osobe koje budu izabrane kao potencijalni kandidati za tečaj trebaju donijeti  potrebnu dokumentaciju (dokaz statusa) prigodom upisa u tečaj, a ne tijekom same prijave i to kako slijedi:
 
  • umirovljenici moraju priložiti odrezak od mirovine ili člansku iskaznicu kluba umirovljenika,
  • osobe s invaliditetom jedno od ovih rješenja: rješenje nadležnog tijela o invaliditetu; rješenje nadležnog tijela o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad;  rješenje o pravu na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje; rješenje o pravu na osobnu invalidninu i nalaz specijalističkog pregleda o postojanju tjelesnog oštećenja; članska iskaznica udruge osoba s invaliditetom ili teže bolesnih osoba
  • branitelji moraju priložiti potvrdu nadležnog tijela o statusu branitelja/stradalnika rata
  • korisnici socijalnog programa Grada Rijeke moraju priložiti rješenje o ostvarivanju prava iz Odluke o socijalnoj skrbi
  • kućanice (dobna skupina 55 godina i više) moraju donijeti potvrdu HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju
     
4.    Natjecanje „Naj-online penzići Rijeke“
Proteklih godina Grad Rijeka financirao je niz besplatnih informatičkih tečajeva za informatičku izobrazbu osoba starije životne dobi. WEB stranica namijenjena osobama starije životne dobi http://penzici.rijeka.hr/ idealna je prigoda da se upotrijebe sve informatičke vještine stečene na tim obukama, a svojim sadržajima poboljša informiranost i kvalitetu življenja populacije umirovljenika. Natjecanje “Naj on-line penzići” koje organizira Grad Rijeka dodatni je poticaj za korištenje stečenih informatičkih znanja, ali i put ka boljoj informiranosti osoba starije životne dobi čime će zasigurno biti poboljšana i kvaliteta života te populacije.
 
Nagrade se dodjeljuju za 3 najbolja on-line Kluba umirovljenika Matice i Doma Kantrida:
 
-  diploma za    I. mjesto  i  X kn
-  diploma za   II. mjesto  i  Y kn
-  diploma za  III. mjesto  i  Z kn
 
Točni iznosi nagrada se objavljuju prilikom pokretanja natjecanja.
 
Cilj provedbe natjecanja:

-       razviti takmičarski duh između pojedinih Klubova u kreiranju još kvalitetnijih, sadržajnijih WEB stranica
-       dodatno potaknuti Klubove umirovljenika na što veće angažiranje u promociji svojih WEB stranica
-       potaknuti Klubove umirovljenika da samostalno ili uz pomoć stručnih službi Grada Rijeke iniciraju i provode programe upoznavanja svojih članova, ali i svih umirovljenika s radom Klubova umirovljenika putem WEB stranica, kao i u osposobljavanje umirovljenika za korištenje tih stranica radi što brže i efikasnije komunikacije s osobama starije životne dobi, Klubovima umirovljenika, Maticom umirovljenika i Domom Kantrida.
-       Natječaj je namijenjen Klubovima umirovljenika Doma Kantrida i Matice umirovljenika.
 
Predviđeni sudionici u projektu "Naj-online penzići Rijeke" su Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke, Zavod za informatičku djelatnost  Grada Rijeke, Dom umirovljenika Kantrida, Matica umirovljenika Rijeka
 
Trajanje: natjecanje započinje i završava na datume koji se objavljuju u medijima prilikom pokretanja natjecanja.
 
Ocjenjivanje:  za ocjenjivanje i proglašenja pobjednika natjecanja „Naj-online penzići Rijeke“ Zavod za informatičku djelatnost imenovat će Povjerenstvo od 5 članova. Osnova za ocjenjivanje sadržaja WEB stranice Klubova umirovljenika biti će WEB stranica http://penzici.rijeka.hr/, a kriteriji:

-       sadržaj -  ukupna zastupljenost sadržaja na WEB stranici, ostvarena promocija WEB stranice http://penzici.rijeka.hr/  (putem biltena, na plakatima, u okviru tekstova u dopisima, održane prezentacije WEB stranice za građane – broj prezentacija i sl.),
-       ažurnost i popraćenost realiziranih aktivnosti Kluba umirovljenika na WEB stranici,
-       izgled članaka (naslov, podnaslov, kvaliteta teksta, fotografije…),
-       inovacije (korištenje mulitimedije, povezivanje linkovima s drugim sadržajima i sl.), statistika (dopunski kriterij).
 
Priznanje Gradu Rijeci za inovaciju :
 
10. travnja 2013. godine U hotelu Westin u Zagrebu održana  svečanost podjele priznanja za inovacije i najbolju praksu u lokalnoj samoupravi koje je dodijelila Udruga gradova. Grad Rijeka dobio je priznanje za istaknutu praksu u kategoriji Suradnja s građanima i civilnim društvom upravo za ovaj isti web portal penzici.rijeka.hr.
  

Grad Rijeka - Zavod za informatičku djelatnost

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Zavod za informatičku djelatnost - Služba za eUpravu

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:

Tatjana Perše - Voditeljica Službe za eUpravu
Telefon: 051 209-337; Fax: 051 209-535;
E-mail: eupravari@rijeka.hr


Zadnja izmjena: 21.11.2018.