Izdavanje potvrde o uredno ispunjenim ugovorima

Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima izdaje se temeljem odredbe članka 268. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16),  ovjerom podataka iz poslovnih knjiga Grada Rijeke na određeni dan.  Potvrda sadrži podatke o nazivu i sjedištu ugovornih strana, predmetu ugovora, vrijednosti ugovora, vremenu i mjestu ispunjenja ugovora, te navod o uredno ispunjenim ugovorima.
 
Potvrde o uredno ispunjenim ugovorima izdaju se u smislu dobrog izvršenja ugovorne obveze i ispunjenja svih uvjeta iz ugovora.
 
  • Pristojba: nema
 
Procijenjeno vrijeme za obradu: 5 dana
 
Način predavanja zahtjeva: osobno putem pisarnice na adresi Grad Rijeka, Rijeka, Titov trg 3 (ponedjeljak-petak od 8.30-15.30 h), poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za javnu nabavu, Rijeka, Trpimirova 6, ili putem e-maila
 

Obrazac:
Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima

Podnositelj zahtjeva: natjecatelj u postupcima nabave javnih radova, roba i usluga koji je u prethodnom razdoblju bio izvođač radova, izvršitelj usluga ili dobavljač roba za naručitelja Grad Rijeku

Potrebni dokumenti i prilozi:
 
  • Zahtjev za izdavanje potvrde o uredno ispunjenim ugovorima napisan u slobodnoj formi ili na propisanom obrascu.

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava  - Odjel gradske uprave za javnu nabavu

Adresa:
Trpimirova 6,
51 000 Rijeka

Internethttp://www.rijeka.hr
 
Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak od 08-16 h

Osobe za kontakt:

Vanja Ivaniš Zdjelar 
Telefon:051 209-240
E-mail:vanja.ivanis-zdjelar@rijeka.hr
Broj sobe:202
 
Vesna Jagičić 

Telefon:051 209-241            
E-mail: vesna.jagicic@rijeka.hr
Broj sobe: 202
 
 
Zadnja izmjena: 30.09.2019.