Izdavanje potvrde o uredno ispunjenim ugovorima

Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima izdaje se temeljem odredbe članka 268. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16),  ovjerom podataka iz poslovnih knjiga Grada Rijeke na određeni dan.  Potvrda sadrži podatke o nazivu i sjedištu ugovornih strana, predmetu ugovora, vrijednosti ugovora, vremenu i mjestu ispunjenja ugovora, te navod o uredno ispunjenim ugovorima.
 
Potvrde o uredno ispunjenim ugovorima izdaju se u smislu dobrog izvršenja ugovorne obveze i ispunjenja svih uvjeta iz ugovora.
  • Pristojba: nema
 
Procijenjeno vrijeme za obradu: 5 dana
 
Način predavanja zahtjeva: osobno putem pisarnice na adresi Grad Rijeka, Rijeka, Titov trg 3 (ponedjeljak-petak od 8.30-15.30 h), poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Rijeka, Korzo 16, faksom ili putem e-maila.
 
Obrazac:  
Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima-2017_pdf, 
Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima-2017 _doc

Podnositelj zahtjeva: natjecatelj u postupcima nabave javnih radova, roba i usluga koji je u prethodnom razdoblju bio izvođač radova, izvršitelj usluga ili dobavljač roba za naručitelja Grad Rijeku

Potrebni dokumenti i prilozi:
  • Zahtjev za izdavanje potvrde o uredno ispunjenim ugovorima napisan u slobodnoj formi ili na propisanom obrascu.

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava  - Odjel gradske uprave za financije – Direkcija za proračun - Služba za planiranje i evidentiranje javnih nabava

Adresa:
Korzo 16,
51 000 Rijeka

Internethttp://www.rijeka.hr
 
Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak od 08-16 h

Osobe za kontakt:

Vanja Ivaniš Zdjelar 
Telefon:051 209-240
Fax:051 209-202
E-mail:vanja.ivanis-zdjelar@rijeka.hr
Broj sobe:312
 
Vesna Jagičić 

Telefon:051 209-241
Fax: 051 209-202             
E-mail: vesna.jagicic@rijeka.hr
Broj sobe: 312
 

Zadnja izmjena:14.09.2018.