Komunalna djelatnost i prijava komunalnog nereda

Izdavanje potvrde glavnog projekta

Za potrebe ishođenja građevinskih dozvola

Utvrđivanje posebnih prometnih uvjeta

Prije pokretanja postupka za izdavanje lokacijske dozvole