Izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz

Zahtjev za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz na području Grada Rijeke

Upravna pristojba:  70,00 kn 

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati) ili poštom

Obrazac 
Zahtjev za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz na području Grada Rijeke 

Internet 
Ovdje možete vidjeti odluku o autotaksi prijevozu: Odluka 

Potrebni dokumenti:
  • Licencija za obavljanje autotaksi prijevoza (izvornik ili ovjerena kopija za svako vozilo)
  • Preslika uvjerenja o položenom ispitu o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području grada Rijeke
  • Preslika prometne dozvole za svako vozilo
  • Izviješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra za svako vozilo, prema priloženom cjeniku koji utvrđuje podnositelj zahtjeva

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za komunalni sustav - Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti

Adresa:
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8 do 16 sati

Osobe za kontakt

Jelena  Kožul  
Telefon: 051/209-304
Fax: 051/209-406
E-mail:  jelena.kozul@rijeka.hr 
Broj sobe: 304

Branislava  Dželajlija
Telefon: 051 209-345
Fax: 051 209-406
E-mail:  branislava.dzelajlija@rijeka.hr 


Zadnja izmjena: 7.10.2016.