Izdavanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

- Sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti na nerazvrstanim cestama.
- Upis cesta u zemljišnje knjige

Upravna pristojba: 20,00 kn

Obrazac 
Zahtjev za osnivanje prava služnosti na nerazvrstanim cestama 

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za komunalni sustav - Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti

Adresa:
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8 do 16 sati

Osobe za kontakt

Višnja  Mohorovičić  
Telefon: 051 209-391
Fax: 051 209-406
E-mail:  komun-sustav@rijeka.hr 

Branislava  Dželajlija
Telefon: 051 209-345
Fax: 051 209-406
E-mail:  branislava.dzelajlija@rijeka.hr 


Zadnja izmjena: 7.10.2016.