Ulazak u pješačku zonu

Upravna pristojba: 20,00 kn

Obrazac 
Zahtjev za ulazak u pješačku zonu * 

Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za komunalni sustav - Direkacija plana, razvoja i gradnje

Adresa: 
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr 

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt: 

Sebastian Jurić  
Telefon: 051 209-379
Fax: 051 373-522
E-mail:  sebastian.juric@rijeka.hr 
Broj sobe: 204

Kristina Banić
Telefon: 051 209-382
Fax: 051 373-522
E-mail:  kristina.banic@rijeka.hr 
Broj sobe: 204


Zadnja izmjena: 20.3.2017.