Zahtjev za privremeno korištenje javne površine

Davanje u zakup ili na privremeno korištenje javnih površina i nekretnina u vlasništvu Grada za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta.
Poslovi također uključuju odobrenje korištenja javnih površina za postavu ugostiteljske terase, promidžbu tvrtki, sportske, kulturne i humanitarne djelatnosti i sl. 

Temelj za rješavanje je Odluka o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15) i Pravilnik o uvjetima za postavljanje predmeta i privremenih objekata ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 1/07, 54/08)

Pristojba: 20,00 kn

Procijenjeno vrijeme za obradu: 15 dana

Način predavanja zahtjeva: 
  • elektroničkim putem (slanjem ispunjenog obrasca u pdf-u zajedno sa potrebnim prilozima na e-mail adresu osoba za kontakt). U tom slučaju se administrativna taksa u iznosu od 20 kn dostavlja prilikom potpisivanja i preuzimanja ugovora.
  • osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Potrebni dokumenti:
podnesku  priložiti: presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe ili drugi odgovarajući dokaz pravne sposobnosti. Ukoliko je predmet Zahtjeva humanitarna akcija potrebno je priložiti rješenje nadležnog ureda državne uprave u županiji odnosno nadležnog ureda Grada Zagreba prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći.

Obrazac: Zahtjev za privremeno korištenje javne površine

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za komunalni sustav - Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti

Adresa:
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8 do 16 sati

Osobe za kontakt

Astrid  Duletić  
Telefon: 051 209-401
Fax: 051 209-406
E-mail:  astrid.duletic@rijeka.hr 
Broj sobe: 305

Branislava  Dželajlija
Telefon: 051 209-345
Fax: 051 209-406
E-mail:  branislava.dzelajlija@rijeka.hr 


Zadnja izmjena: 26.1.2017.