Obročno plaćanje duga naknade za privremenu uporabu javne površine

Napomena: zahtjev se podnosi u slobodnoj formi

Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za komunalni sustav - Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti

Adresa: 
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr 

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Kontakt osoba:

Milka Samaržija Tomičić
Telefon: 051 209-411
E-mail: milka.samarzija-tomicic@rijeka.hr


Zadnja izmjena: 3.11.2016.