Održavanje čistoće i gospodarenje komunalnim otpadom

Čišćenje i pranje javno-prometnih površina
Odvojeno prikupljanje otpada
Odvoz i deponiranje otpada
Održavanje zelenih površina

BESPLATNI INFO TELEFON 0800 999 900

Internet: više informacija možete pronaći na stranicama KD Čistoća d.o.o.
 
  • Prikaz lokacija reciklažnih dvorišta, kontejnera, eko-otoka, glomaznog otpada i slično možete provjeriti OVDJE

Odgovorne službe:
Komunalno društvo Čistoća d.o.o.

Adresa:
Dolac 14/4
Za sva pitanja - Info telefon 0800 99 99 00
Fax: 353 410
E-mail: info@cistoca-ri.hr


Zadnja izmjena: 18.10.2016.

Možda vas zanima i...