Zahtjev za odgodu plaćanja i/ili oslobađanje od plaćanja komunalne naknade


Poduzetnici koji nisu poslali zahtjev za odgodu plaćanja poreznih obveza, a procjenjuju da ispunjavaju propisane kriterije i žele ostvariti mjeru za oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza, trebaju do 20. lipnja 2020. godine podnijeti zahtjev za oslobođenjem od podmirivanja poreznih obveza (čl. 71.p st. 1. Pravilnika).

Obveznici plaćanja komunalne naknade kojima rad nije obustavljen temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od dana 19. ožujka 2020. godine, i to za razdoblje počevši od dana 1. ožujka 2020. godine do prestanka važenja navedene mjere odnosno do prestanka posebnih okolnosti na području Republike Hrvatske imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade ili zahtjeva za odgodu plaćanja komunalne naknade sukladno Općem poreznom zakonu.

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade mogu podnijeti obveznici kojima je znatno otežan rad, uz uvjet pada prihoda odnosno primitka od najmanje 50% u razdoblju do dana 20. lipnja 2020. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne kalendarske godine. Oslobađanje se odobrava za razdoblje od 3 mjeseca računajući od dana 1. travnja 2020. godine. 

Zahtjev za odgodom plaćanja komunalne naknade mogu podnijeti obveznici kojima je otežan rad, uz uvjet pada prihoda odnosno primitka od najmanje 20% u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva u odnosu na isto to razdoblje prethodne godine ili ako učini vjerojatnim da će mu prihodi odnosno primici u narednom razdoblju počevši od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za odgodom pasti najmanje 20% u odnosu na isto to razdoblje prethodne kalendarske godine. Odgoda se odobrava za razdoblje od 3 mjeseca računajući od dana podnošenja zahtjeva.
 
I u slučaju oslobađanja od plaćanja komunalne naknade i u slučaju odgode plaćanja komunalne naknade po prethodno navedenoj osnovi, obveznik na dan podnošenja zahtjeva na knjigovodstvenoj kartici Grada Rijeke ne smije imati evidentiran dug veći od 200,00 kuna koji se odnosi na javna davanja Grada Rijeke dospjela do dana 20. ožujka 2020. godine.

Potrebni prilozi i dokumentacija:
 • Prilog 1
  U slučaju da je obvezniku Porezna uprava odobrila odgodu (ili otpis) plaćanja, isto odobrenje će se smatrati dokumentom koji dokazuje činjenice nastupa okolnosti iz točke A.2. i / ili A.3. I / ili B.2. Zahtjeva

 • Prilog 2
  U slučaju da je obvezniku Hrvatski zavod za zapošljavanje usvojio zahtjev za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta, isto odobrenje će se smatrati dokumentom koji dokazuje činjenice nastupa okolnosti iz točke A.2. i / ili A.3. I / ili B.2. Zahtjeva

ILI

 • Prilog 3
  Obveznici poreza na dobit (TRGOVAČKA DRUŠTVA I DR.) podatke u skladu s člankom 48. stavkom 5. Pravilnika o porezu na dobit dostavljaju temeljna financijska izvješća za proteklo i tekuće porezno razdoblje (Bilancu i Račun dobiti i gubitka)

 • Prilog 4
  Obveznici poreza na dohodak u skladu s člankom 50. Pravilnika o porezu na dohodak (OBRTNICI) obvezni su sastaviti i priložiti obračun koji sadrži sve bitne podatke iz godišnje porezne prijave koji se odnose na proteklo razdoblje 2020. godine 

 • Prilog 5
  Obrazloženje pada prihoda – dostaviti tabličnu uspordbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev s istim mjesecom prethodne godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine


Zahtjevi se zaprimaju od dana 16. travnja 2020. godine pa nadalje dok traju posebne okolnosti koje utječu na mogućnost podmirivanja komunalne naknade isključivo putem Informacijskog servisa Grada Rijeke.
O svakom podnesenom zahtjevu za oslobađanje ili za odgodu plaćanja komunalne naknade Grad Rijeka će obvezniku dostaviti pisanu obavijest.


Način registracije i prijave u Informacijski servis Grada Rijeke:

Poveznica: Informacijski servis Grada Rijeke

Upute za prijavu i ispunjavanje obrasca
 

 • Kod korisnika koji još nema svoje korisničko ime i lozinku potrebna je registracija u Informacijski servis Grada Rijeke.
  Registracija se izvršava na način da korisnik upisuje svoje osobne podatke, te sam odabire svoje korisničko ime i lozinku za prijavu u sustav. Nakon popunavanja svih podataka na upisanu email adresu korisnik će dobiti aktivacijski link kojeg je potrebno potvrditi kako bi se dovršila registracija i aktivirao korisnički profil.
 • Postojeći korisnik u sustav ulazi upisom svojeg korisničkog imena i lozinke, te odabirom akcije 'Prijava'.

 • Nakon registracije i prijave potrebno je u dijelu ''Obrasci'' pronaći opciju ''Komunalna djelatnost'', odabrati obrazac prijave „ Zahtjev za odgodu plaćanja i/ili oslobađanje od plaćanja komunalne naknade“ te „Novi obrazac“. 

 • Nakon ispunjavanja e-obrasca dodaju se prilozi sa ostalom potrebnom dokumentacijom (preporuka u PDF obliku). Broj priloga ne može biti veći od 10.

 • Po završetku uspješnog slanja obrasca, status predmeta može se pratiti putem aplikacije eUreda - detaljan postupak opisan je kroz Upute za prijavu i ispunjavanje obrasca.

 

Tehnička i korisnička podrška (ukoliko imate problema s prijavom u sustav, ispunjavanjem obrazaca)
Telefon: 209 - 993 
Radno vrijeme:​ ponedjeljak - petak od 8-16h
email: isgr@rijeka.hr   od 0-24h


Odgovorna služba
Grad Rijeka-Gradska uprava
Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Adresa:
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-13h

Osobe za kontakt:
Silvija Sabljak 
Telefon: 051 209-417
Fax: 051 209-406
email: silvija.sabljak@rijeka.hr