Prijava komunalnog nereda

Dežurni centar Komunalnog redarstva: 0 - 24 sata
Telefon: 0800-51-00
Fax: 209-366
E-mail: komunalno.dezurstvo@rijeka.hr

Prijave vezane za komunalni red, urednost i izgled grada:

 • čistoća javnih površina
 • urednost i izgled zelenih površina
 • olupine i tehnički neispravna vozila na javno prometnim površinama
 • građevinski materijal i ogrijevna drva na javnim i zelenim površinama
 • parkiranje kamiona, autobusa, prikolica na prometnicama, parkiralištima, pješačkim prolazima i drugim nedozvoljenim mjestima
 • oštećenje kolnika pješačkih prolaza
 • začepljenje slivnika oborinskih voda
 • nepropisno držanje kućnih ljubimaca
 • oštećenje komunalne infrastrukture i javne rasvjete
 • sva ostala pitanja iz područja odluke o komunalnom redu Grada Rijeke 

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka  suglasni ste da osobne podatke sadržane u ovom obrascu Grad Rijeka koristi u svrhu i na način opisan u Pravilima o korištenju osobnih podataka na portalu eUsluga.
Sadržaje koje ste do sada poslali putem online obrazaca putem portala eUsluga nećemo obrisati, ali ćemo ukloniti Vaše osobne podatke i pridružiti im oznaku anonimnosti  - „Gost“.
Za više informacija o korištenju Vaših podataka i za upite vezane uz način korištenja i obradu vaših podataka na portalu eUsluga možete nam se obratiti na email adresu: eupravari@rijeka.hr


Prijavu komunalnog nereda možete podnijeti putem:
 • poziva na broj 0800-51-00 ili fax: 209-366
 • obrasca Prijava komunalnog nereda  kojeg možete ispuniti direktno na računalu te putem e-pošte poslati na: komunalno.dezurstvo@rijeka.hr ili ga isprintati te popunjenog poslati na adresu: Dežurni centar Komunalnog redarstva, Dolac 8, 51000 Rijeka.
 • Informacijskog servisa Grada Rijeke za sve registrirane građane (Prijava → Obrasci → Prijava komunalnog nereda)
 • online obrasca koji se šalje direktno Komunalnom redarstvu:

 

NAPOMENA: Podaci o prijavitelju nisu obavezni, ali ako želite povratnu informaciju molimo upišite adresu e-pošte na koju želite primiti odgovor.

Prijava komunalnog nereda

 
Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava
Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija za komunalno redarstvo 

Osobe za kontakt/komunalni redari: 

Mehmed  Ikanović  
Telefon: 051 209 485, Mob. 098 208 290
Fax: 051 209 366
E-mail:  mehmed.ikanovic@rijeka.hr

Milan  Mandekić  
Telefon: 209 233, Mob. 098 208 831
Fax: 209-366
E-mail:  milan.mandekic@rijeka.hr

Zoran  Maraž  
Telefon: 051 209 486, Mob.098 208 806
Fax: 051 209 366
E-mail:  zoran.maraz@rijeka.hr

Silvio  Lipovšek  
Telefon: 051 209 494, Mob. 098 210 101
Fax: 051 209 366
E-mail:  silvio.lipovsek@rijeka.hr

Jadran  Srdoc 
Telefon: 051 209 494, Mob. 098 208 752
Fax: 051 209 366
E-mail:  jadran.srdoc@rijeka.hr

Sanjin  Lončarić  
Telefon: 051 209 293, Mob.099 7022 339
Fax: 051 209 366
E-mail:  sanjin.loncaric@rijeka.hr

Dean  Pavletić  
Telefon: 051 209 495, Mob. 099 2391 474
Fax: 051 209 366
E-mail:  dean.pavletic@rijeka.hr

Stijepo  Kmetović  
Telefon: 051 209 233, Mob.099 2391 402
Fax: 051 209 366
E-mail:  stjepo.kmetovic@rijeka.hr

Tibor Vukelić
Telefon: 051 209 493, Mob. 098 208 691
Fax: 051 209 366
E-mail:  tibor.vukelic@rijeka.hr

Dušan  Karić  
Telefon: 051 209 493, Mob. 098 208 547
Fax: 051 209 366
E-mail:  dusan.karic@rijeka.hr

Srđan  Stupar  
Telefon: 051 209 232, Mob. 099 7022 322
Fax: 051 209 366
E-mail:  srdan.stupar@rijeka.hr

Mirjana  Jukić  
Telefon: 0800 51 00 
Fax: 051 209 366
E-mail:  mirjana.jukic@rijeka.hr