Obrazac za korištenje prostora - E-prijavnica

Korištenje prostora HKD-a na Sušaku, Strossmayerova 1 Rijeka

 

Poveznica za prijavu u Informacijski servis Grada Rijeke:

 E-prijavnica - Obrazac za korištenje prostora - ONLINE OBRAZAC


Kratke upute za prijavu i ispunjavanje obrasca[PDF]


Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava -  Odjel gradske uprave za kulturu

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:
Jelena Tondini
Tel: 091 435 26 44
E-mail: jelena@hkd-rijeka.hr
E-mail: info@hkd-rijeka.hr


Zadnja izmjena: 13.06.2019.