Književna djelatnost - Poticanje književnog stvaralaštva - Završni izvještaj

Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke  KLASA: 610-01/14-10/4, URBROJ: 2170/01-06-00-14-1, Odjel gradske uprave za kulturu objavljuje JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA.
 
U skladu s usvojenom Strategijom kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. – 2020. Grad Rijeka je odlučio u 2014. godini krenuti s pilot projektom poticanja književnog stvaralaštva na lokalnoj razini, prateći pozitivan trend Ministarstva kulture RH na državnoj razini, a s ciljem razvoja riječke književne scene. 

Obrazac:
Obrazac Završni izvještaj -  Nakladnička i knjižnična djelatnost – Poticanje književnog stvaralaštva

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za kulturu

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:
Alen Kapidžić
Telefon: 051/ 209 235
Fax: 051/ 209 560
E-mail: alen.kapidzic@rijeka.hr
 

Zadnja izmjena: 12.06.2019