Obrazac za korištenje prostora - E-prijavnica

Korištenje prostora HKD-a na Sušaku, Strossmayerova 1 Rijeka

Online Service: E-prijavnica - Obrazac za korištenje prostora - ONLINE OBRAZAC

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava -  Odjel gradske uprave za kulturu

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:
Jolanda  Todorović 
Telefon: 051 377-051
E-mail: jolanda.todorovic@rijeka.hr


Zadnja izmjena: 27.10.2016.