Obrazac za korištenje prostora - E-prijavnica

Korištenje prostora HKD-a na Sušaku, Strossmayerova 1 Rijeka

 

Poveznica za prijavu u Informacijski servis Grada Rijeke:

 E-prijavnica - Obrazac za korištenje prostora - ONLINE OBRAZAC


Kratke upute za prijavu i ispunjavanje obrasca[PDF]


Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava -  Odjel gradske uprave za kulturu

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:
Jolanda  Todorović 
Telefon: 051 377-051
E-mail: jolanda.todorovic@rijeka.hr


Zadnja izmjena: 19.10.2018.