Sufinanciranje programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat - E-prijavnica

Pravilnikom o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat, ("Službene novine Grada Rijeke" broj 9/15) određeni su uvjeti i mjerila za dodjelu sredstava za obnovu grobnih mjesta koja se nalaze na području zaštićenih kulturno povijesnih cjelina Grobalja Kozala i Trsat određenih Rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske., Uprave za zaštitu kulturne baštine. Uvrštenje Programa na Listu prioriteta za sufinanciranje obnove grobnog mjesta provodi se putem Javnog poziva za dostavu prijava koji se objavljuje svake godine.

Punomoć (pdf. 40 kb)
Izjava  (pdf. 44 kb)

Online:  E-prijavnica - Sufinanciranje sanacije i obnove grobnih mjesta - ONLINE OBRAZAC

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za kulturu

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:

Ružica  Medurić-Javor 
Telefon: 051 209-238
E-mail:  ruzica.meduric-javor@rijeka.hr


Zadnja izmjena: 27.10.2016.