Programi sustavne zaštite i očuvanja kulturnih dobara - E - prijavnica


 

Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke donosi se temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09).

Postupak donošenja Programa javnih potreba u kulturi propisan je Pravilnikom o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 40/09, 15/11, 21/11 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/16).

Utvrđivanje kulturnih programa od interesa za Grad Rijeku i njihovo uvrštavanje u Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke provodi se putem javnog poziva (u daljnjem tekstu: Poziv) koji raspisuje Odjel gradske uprave za kulturu do kraja rujna tekuće kalendarske godine. Poziv je otvoren za podnošenje prijava najmanje 30 dana od dana njegove objave.

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa provode Kulturna Vijeća Grada Rijeke koje imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke.
Stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja programa Kulturna vijeća dostavljaju Odjelu koji na temelju stručne ocjene izrađuje Prijedlog programa s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima.

Konačni prijedlog programa i plana raspodjele sredstava utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke i prosljeđuje ga Gradskom vijeću Grada Rijeke na usvajanje.

Program se objavljuje u „Službenim novinama Grada Rijeke“ i na web stranici Grada Rijeke.

Pravo podnošenja prijava na Poziv imaju pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture.

 
 


Odgovorne službe: Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za kulturu

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:
Ivana Mekelenić
Telefon: 051 209-250
E-mail:Ivana.Mekelenic@rijeka.hr


Tehnička podrška pri ispunjavanju e-prijavnica:
E-mail: eupravari@rijeka.hr
Telefon:051 209-993
 


Zadnja izmjena: 08.08.2019.