Mjesna samouprava

Riječki program lokalnog partnerstva

Obrasci za prijavu prijedloga projekata za RPLP i obrasci izvještaja o realizaciji projekta RPLP

Zahtjev za privremeno korištenje prostora Grada Rijeke

Prostor se daje na korištenje pravnim i fizičkim osobama na temelju podnesenog zahtjeva